Schoolraad

Dit is een adviesorgaan waarin iedere deelnemer aan het onderwijsgebeuren een vertegenwoordiging heeft. 

 

 • Voorzitter: de hr. Feys Bert
 • secretaris: mevr. Verhegge Liselotte

 • Oudergeleding  
  mevr. Dhondt Mieke
  de hr. Ketels Steven
  mevr. Verhegge Liselotte

 • Personeelsgeleding  
  mevr. De Buyser Emma
  mevr. Decuyper Annelies
  mevr. Devoogt Katrien

 • Lokale gemeenschap  
  mevr. Devriendt Mieke
  de hr. Feys  Bert
  mevr. Vanneste Marleen