Schoolraad

Dit is een adviesorgaan waarin iedere deelnemer aan het onderwijsgebeuren een vertegenwoordiging heeft. 

 

 • Voorzitter: Mevr. Vandenberghe Annelies 0474/99 20 17

 • Oudergeleding  
  Dhr. Ketels Steven
  Mevr. Vandenberghe Annelies 0474/99 20 17
  Dhr. Fiems Martin 0474/98 01 21

 • Personeelsgeleding  
  Mevr. Benoot Fabienne 050/27 57 29
  Mevr. Borra Charlotte 0497/94 68 04
  Mevr. Devoogt Katrien 050/69 04 76

 • Lokale gemeenschap  
  Mevr. Devriendt Mieke 050/27 54 71
  Dhr. Feys  Bert 050/28 16 65
  Mevr. Vanneste Marleen 050/27 93 90


Hier vind je de verslagen van de schoolraad2021-2022


2020-2021


2019-2020