Ziek?1 Breng de school op de hoogte:
via mail stapsteen.secretariaat@sint-rembert.be of via het secretariaat 050 27 62 12


2 Een afwezigheidsattest is niet nodig


3 Heeft jouw kleuter bij terugkeer nog medicatie nodig? Onze leraren mogen enkel medicatie toedienen op doktersadvies. Het is nodig om dit document ingevuld mee te geven naar school. 1 Breng de school op de hoogte:

via mail stapsteen.secretariaat@sint-rembert.be of via het secretariaat 050 27 62 12

Is de school niet op de hoogte om 9u00, dan wordt de ouder opgebeld. 


2 Leerlingen zijn vanaf nu leerplichtig. Ze moeten 290 halve dagen aanwezig zijn om naar het eerste leerjaar te kunnen. Hier vind je meer informatie over deze leerplicht. 


3 Een afwezigheidsattest is niet nodig


4 Heeft jouw kleuter bij terugkeer nog medicatie nodig? Onze leraren mogen enkel medicatie toedienen op doktersadvies. Het is nodig om dit document ingevuld mee te geven naar school. 1 Breng de school op de hoogte

via mail stapsteen.secretariaat@sint-rembert.be of via het secretariaat 050 27 62 12

Is de school niet op de hoogte om 9u00, dan wordt de ouder opgebeld.  


2 Een afwezigheidsattest is nodig. Dit zijn de mogelijkheden: 


Een verklaring van ouders kan via het strookje achteraan in de agenda. 

Dit kan maximum vier keer per schooljaar voor telkens maximum drie opeenvolgende dagen.  


Een doktersattest is nodig bij een afwezigheid van meer dan drie opeenvolgende dagen en als de strookjes achteraan zijn opgebruikt. 


Er zijn nog enkele andere redenen voor afwezigheid. Klik hier voor een overzicht
Ben je niet zeker? Mail stapsteen@sint-rembert.be 


3 Kinderen die ziek zijn, krijgen eerst de kans om uit te zieken. Als ze terug zijn, zal de klasleraar indien nodig de instructie van gemiste nieuwe leerstof inhalen. Daarna krijgt de leerling eventueel inoefening van deze nieuwe leerstof mee naar huis. 


4 Heeft jouw kind bij terugkeer nog medicatie nodig? Onze leraren mogen enkel medicatie toedienen op doktersadvies. Het is nodig om dit document ingevuld mee te geven naar school.