VisieStapstenen voor het LEVEN LEREN

We treden met open geest en opbouwend in dialoog.

 

We hebben respect.

 

We vullen elkaar aan en versterken elkaar. 


We bouwen aan een (t)huis voor iedereen. 


We geven hoogstaand onderwijs in een krachtige leeromgeving


We gaan zorgzaam om met de mogelijkheden en talenten van onze kinderen.